Doorstromen naar havo of vwo gaat op de ene school makkelijker dan op de andere. Verschillen tussen scholen leiden tot kansenongelijkheid

Middelbare scholen verschillen erg in het aantal stapelaars. ‘Dit duidt op kansenongelijkheid’, zegt het Centraal Planbureau (CPB) naar aanleiding van het eigen onderzoek Stapelen in het voortgezet onderwijs.

Leerlingen van een middelbare school.

Leerlingen van een middelbare school. Foto: ANP

Op de 10 procent scholen met de meeste stapelaars stroomt ruim 35 procent van de vmbo-t-leerlingen door naar de havo. Op de 10 procent scholen met de minste stapelaars is dit maar 5 procent, becijferde het CPB. ‘Op de eerstgenoemde scholen wordt dus ongeveer zeven keer vaker gestapeld dan op de laatstgenoemde scholen’, geeft het planbureau aan.

Nieuws

menu