Zelfs zonder woorden wisten Maria van Bourgondië en Maximiliaan van Habsburg in 1477 dat ze voor elkaar bestemd waren

Maria van Bourgondië was een vijftiende-eeuwse prinses die al vroeg wist wat ze wilde. Haar huwelijk met Maximiliaan van Habsburg stond ter discussie, want Maria zou als erfgenaam van Karel de Stoute alle Bourgondische landen aan haar toekomstige echtgenoot doen toekomen. Maar toen Maria en Maximiliaan elkaar eenmaal gezien hadden, wisten ze zeker dat ze voor elkaar bestemd waren.

Het fatale jachtongeluk van Maria van Bourgondië op een negentiende-eeuwse lithografie.

Het fatale jachtongeluk van Maria van Bourgondië op een negentiende-eeuwse lithografie. Foto: Rijksmuseum

Karel de Stoute, hertog van Bourgondië (1433-1477), hertog van Limburg en graaf van Holland en Zeeland, had maar één dochter: Maria van Bourgondië. Zij was zijn enige hoop. Hij was er zich terdege van bewust dat een huwelijkspartner voor haar niet zomaar iemand kon zijn. Al zijn landen zouden immers overgaan in handen van zijn dochter en haar eventuele man. Hij was niet alleen Bourgondisch hertog, maar had ook nog Vlaanderen, Henegouwen, Brabant en Luxemburg in bezit.

Nieuws

menu