Boskap in een regenwoud in Nigeria. Volgens de Verenigde Naties neemt de ontbossing in Nigeria alarmerende vormen aan.

In de komende dertig jaar is in totaal 6,7 biljoen euro nodig om de planeet te redden, dat is twintig euro per persoon per jaar

Boskap in een regenwoud in Nigeria. Volgens de Verenigde Naties neemt de ontbossing in Nigeria alarmerende vormen aan. Foto: PETER MARTELL

De natuur beschermen in plaats van ze verder uit te buiten komt iedereen ten goede. Maar daar hangt een prijskaartje aan: we kunnen het bos redden voor twintig euro per jaar, van iedereen die nu leeft gedurende dertig jaar.

De komende dertig jaar zullen landen in totaal 6,7 biljoen euro moeten uitgeven om de planeet te redden, omgerekend is dat twintig euro per jaar − als iedereen op aarde zou meebetalen. Alleen dit soort megabedragen kunnen op dit moment iets veranderen aan de onderling verbonden problemen: mogelijke klimaatrampen, de verwoesting van de natuur op aarde en de aantasting van ecosystemen waarvan mensen en alle andere levende wezens afhankelijk zijn.

Dat is de boodschap van een gemeenschappelijke studie van het VN Milieuprogramma (UNEP), het World Economic Forum en de organisatie Economics of Land Degradation. Tegen 2030 moeten de investeringen in zogenaamde nature-based solutions (NBS) verdrievoudigen, schrijven de opstellers, en tegen 2050 zelfs verviervoudigen.

De ambitie is dat tegen 2050 ‘s werelds publieke en private instellingen elk jaar 440 miljard euro zullen uitgeven aan directe economische investeringen om de planeet te herstellen, in plaats van er nog meer van te vernietigen.

Evenveel als drukwerk

Dat bedrag klinkt gigantisch, maar het komt overeen met de omvang van de wereldwijde markt voor drukwerk in 2015. Het is evenveel als waarop de Saudi-Arabische beurs in 2019 was gewaardeerd, of wat de nieuwe medische tak digital therapeutics (online behandelvormen) in 2025 waard zou kunnen zijn.

Het is ook het bedrag dat naar schatting in 2020 is opgehaald voor de markt voor duurzame obligaties - investeringen in de ‘groene economie’ - op de London Stock Exchange.

Met het nieuwe rapport wordt aangedrongen op een herschikking van de prioriteiten, door subsidies voor landbouw en de fossiele industrie te ‘hergebruiken’. Het gaat dan om subsidies voor activiteiten die nu actief de planeet schaden: schade toebrengen aan de bossen, wetlands, savannes, mangroven en andere ecosystemen die alle economische activiteit op talloze manieren ondersteunen.

Levende wezens nemen de uitstoot van broeikasgassen die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen op, herstellen de watervoorzieningen, bestuiven gewassen en leveren het genetische materiaal voor nieuwe ontdekkingen.

Maar - zoals onderzoekers al meermaals hebben gewaarschuwd - menselijke activiteit heeft geleid tot een periode van massa-extinctie even groot als die in de hele geschiedenis van de planeet.

,,Het verlies van biodiversiteit kost de wereldeconomie nu al 10 procent van de jaarlijkse productie. Als we de natuurgerichte oplossingen niet voldoende financieren, beïnvloedt dat in hoeverre landen vooruitgang kunnen boeken op andere vitale gebieden zoals onderwijs, gezondheid en werkgelegenheid”, zegt Inger Andersen, uitvoerend directeur van UNEP. ,,Als we nu de natuur niet redden, kunnen we ook geen duurzame ontwikkeling realiseren.”

De auteurs van het rapport stellen dat onze planeet vanaf nu 167 miljard euro per jaar zal moeten uitgeven om de bossen in de wereld te beheren, te behouden en te herstellen: dat komt neer op twintig euro per jaar van iedereen die in 2021 op aarde is. De beloning: 300 miljoen hectare aan extra bos en agro-bosbouwplantages tegen 2050. Dit is een gebied iets groter dan India.

Een Zuid-Korea per jaar

Op dit moment verliest de wereld jaarlijks 100.000 vierkante kilometer bos - ongeveer de oppervlakte van Zuid-Korea. De vraag naar rundvlees, palmolie, soja, cacao, koffie, rubber en houtvezels is verantwoordelijk voor een kwart van dat verlies.

Op dit moment geeft de wereld zo’n 90 miljard euro per jaar uit aan natuurbehoud en natuurgerichte oplossingen: dit is slechts 0,1 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product, zo staat in het UNEP-rapport.

Toch hebben onderzoekers herhaaldelijk aangetoond dat de bossen en natuurlijke wildernissen meer waard zijn, in strikte economische termen en voor de wereld als geheel in plaats van voor individuen, dan er winst te behalen is uit hun vernietiging. Het is een boodschap die nog altijd moet nog landen.

‘Ons levensonderhoud is afhankelijk van de natuur. Ons tot nu toe collectieve onvermogen om te begrijpen dat de natuur ten grondslag ligt aan ons wereldwijde economische systeem, zal in toenemende mate leiden tot financiële verliezen. Meer dan de helft van het totale bbp van de wereld is tot op zekere hoogte of in sterk mate afhankelijk van de natuur’, schrijven de opstellers in het rapport.

‘Om ervoor te zorgen dat de mensheid de planetaire veiligheidsgrenzen niet overschrijdt, hebben we een fundamentele mentaliteitsverandering nodig, die onze relatie met de natuur transformeert.’