Het rijk gaat zelf asielzoekerscentra aanwijzen als gemeenten dat weigeren te doen

Het kabinet dreigt in te grijpen als gemeenten weigeren om de bestemming van een gebouw dat als asielzoekerscentrum (azc) kan fungeren aan te passen. Dat schrijven staats- secretaris Eric van der Burg (Asiel) en minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) aan de Tweede Kamer.

Asielzoekers bij het aanmeldcentrum Ter Apel.

Asielzoekers bij het aanmeldcentrum Ter Apel. Foto: Jilmer Postma

De asielcrisis is zo groot, dat het rijk meer instrumenten nodig heeft om de regie te kunnen pakken bij het openen van nieuwe opvanglocaties, aldus de bewindslieden. Het overnemen van de vergunningverlening van gemeenten is een van de middelen waar het kabinet nu mee dreigt. Als een locatie geschikt is voor een asielzoekerscentrum, maar nog niet de juiste bestemming heeft, dan moet de gemeente dat in principe aanpassen. Als die weigert, regelt het kabinet de vergunning, zodat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) het gebouw kan kopen en geschikt kan maken voor de opvang van asielzoekers.

Nieuws

menu