Het ziekteverzuim in de zorg stijgt verder, elke dag melden er zich zo'n 95.000 mensen ziek

Het ziekteverzuim in de zorgsector is in het eerste kwartaal van dit jaar weer verder gestegen. Over de bijna een miljoen zorgmedewerkers meldde 9,83 procent zich in de eerste drie maanden van 2022 ziek. Dagelijks zijn dat zo’n 95.000 medewerkers.

In de verzorging, verpleging en thuiszorg zijn de meeste mensen ziek, zo'n 11 procent.

In de verzorging, verpleging en thuiszorg zijn de meeste mensen ziek, zo'n 11 procent. Foto: ANP

Dat becijferde het in zorgcijfers gespecialiseerde databedrijf Vernet. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar stegen de verzuimcijfers met 30 procent. Toen zat 7,56 procent van de zorgmedewerkers thuis. Het gaat om personeel van ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, verzorging, verpleging en thuiszorg. Vernet telt werknemers die in quarantaine zaten, of uit voorzorg thuisbleven in afwachting van een coronatestuitslag, niet mee.

Nieuws

menu