Leiders zetten de geschiedenis naar hun hand. Met een roemrijk verleden kan de bedreigde natie in ere worden hersteld

Autocraten en sommige democratisch gekozen leiders knoeien wereldwijd met de geschiedenis van hun land. Geschiedschrijving wordt meer en meer gebruikt om de bevolking te verleiden hen te steunen of om zelfs oorlogen te beginnen.

 Het educatieve Patriot Park in Kubinka, buiten Moskou. Hier wordt de roemrijke Russische geschiedenis gekoppeld aan militaire elementen.

Het educatieve Patriot Park in Kubinka, buiten Moskou. Hier wordt de roemrijke Russische geschiedenis gekoppeld aan militaire elementen.

Potentaten wereldwijd, maar ook democratisch regerende leiders gebruiken de geschiedenis steeds vaker om hun daden te rechtvaardigen. Het verleden van hun land, vaak opnieuw gefabriceerd, is een machtig wapen voor hun vaak laakbare politiek. Historicus Ivo van de Wijdeven legt in zijn jongste boek De macht van het verleden aan de hand van vijf voorbeelden uit hoe politici en potentaten de geschiedenis gebruiken in hun streven naar macht en hun handelen in het heden: Rusland, Turkije, China, Polen en het Verenigd Koninkrijk. En passant komen andere naties aan de orde zoals Hongarije, Servië en de Verenigde Staten.

Nieuws

menu