Echt leven speelt zich af in de ontmoeting met de medemens, de rechtspraak moet moet zich dus in mensen verdiepen

Het is broodnodig, dat we ons een tragisch levensbesef eigen maken. Dat vindt rechtsfilosoof Timo Slootweg, die er een verrassend boek over publiceerde. ,,Je kunt de mens niet vastleggen in een rationele definitie. Je bent mens in gebrokenheid en crisis”, stelt hij, ,,maar niet zonder opdracht”.

De rechtspraak moet beseffen dat een andere vorm van weten bestaat, die ons dichter bij de mens brengt.

De rechtspraak moet beseffen dat een andere vorm van weten bestaat, die ons dichter bij de mens brengt. Foto: ANP

Hij doceert, vertelt Timo Slootweg, vier uur lang over Augustinus, met Leidse rechtenstudenten als publiek. En de dag erop gaat het college over Dostojevski. En dat aan de juridische faculteit in Leiden, waar het toch vooral zal gaan over wetboeken en de regels van het recht? Slootweg begrijpt wel dat mensen hier verrast over kunnen zijn. Maar voor hem, als hoofddocent rechtsfilosofie, is het vanzelfsprekend. ,,In het recht gaat het over mensen”, zegt hij. ,,Dan moet je je verdiepen in de mens en zijn levenservaring, in de diepere lagen van ons bestaan. Betere bronnen dan literatuur, kunst en religie zijn er dan eigenlijk niet.”