In verzet tegen de Duitse bezetting, ben je dan een mens of held?

Het Verzetsmuseum opent vrijdag de deuren met een nieuwe opzet: meer mens en meer vloeiende scheidslijnen. De held van toen is een mens geworden.

De nieuwe inrichting van het Amsterdamse Verzetsmuseum.

De nieuwe inrichting van het Amsterdamse Verzetsmuseum. Foto: Robin van Lonkhuijsen

Wat is een held? Die vraag werd deze week opnieuw relevant werd vanwege de heropening van het Amsterdamse Verzetsmuseum vrijdag. Wie de geschiedeniscanon van Nederland erop naslaat komt verschillende helden tegen: Willem van Oranje, Michiel de Ruyter, Aletta Jacobs, Leeghwater of Rembrandt, verzetshelden en – na 1974 onder het kopje Oranjegevoel – sportheldinnen en helden. ‘Helden als zij hebben ons land gevormd en veranderd door heldenmoed, durf, standvastigheid, daadkracht, eigenzinnigheid’, staat er.

Nieuws

menu