Kabinet: rechters moeten wetten toetsen aan de Grondwet. Affaires laten zien dat het huidige systeem niet werkt

Het kabinet wil rechters de mogelijkheid geven om ‘gewone’ wetten in een rechtszaak aan de kant te schuiven als die in strijd zijn met de Grondwet. Zo kunnen burgers beter beschermd worden tegen de overheid. Die heeft de laatste tijd laten zien dat zij burgers zomaar het slachtoffer kunnen laten worden van willekeur en een doorgedraaide bureaucratie.

Een unicum voor Nederland. Als het aan het kabinet ligt, mogen rechters straks wetten toetsen aan de Grondwet.

Een unicum voor Nederland. Als het aan het kabinet ligt, mogen rechters straks wetten toetsen aan de Grondwet. Foto: ANP

Als een wet, bijvoorbeeld in de toeslagenaffaire, onterecht desastreus uitpakt voor sommige gezinnen of als een wet onder bepaalde omstandigheden censuur mogelijk maakt, kan straks een rechter die wetten buiten werking stellen omdat de Grondwet dit niet toestaat. Hetzelfde geldt voor een wet die het recht van mensen inperkt om zich te verenigen. Dat recht mag volgens de Grondwet alleen worden beperkt als de openbare orde in het geding is.

Nieuws

menu