Kabinet zet een rem op uithuisplaatsingen van kinderen na een motie van de ChristenUnie

Uithuisplaatsingen van kinderen moeten voorlopig zo veel mogelijk worden voorkomen, omdat passende hulp nu vaak ontbreekt. Een motie van de ChristenUnie – ondertekend door de drie andere coalitiepartijen VVD, D66 en CDA – is door minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) overgenomen.

Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming.

Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming. Foto: ANP

Er zijn verschillende alternatieven voorhanden, zoals vrijwillige uithuisplaatsing van een van de ouders. Binnen zes weken komt het kabinet met een aanpak die alle betrokkenen de vrijheid moet geven een andere maatregel te treffen dan een uithuisplaatsing.

Slechter af

Nieuws

menu