Dit artikel is vandaag gratis

De klimaattop in Glasgow is de ‘laatste en beste kans om de 1,5 graden binnen handbereik te houden'

Alok Sharma, voorzitter van de VN-klimaattop in Glasgow, zegt dat er geen voorstelling van de toekomst is te maken als er geen klimaatakkoord komt. Foto: AFP

Alok Sharma, voorzitter van zondag begonnen VN-klimaattop in Glasgow, verwacht van alle landen meer inspanningen tegen de klimaatverandering. ,,Het is nu tijd om de temperatuurstijging te beperken tot minder dan 1,5 graden Celsius.”

Hij zei dat de top heel belangrijk is om consensus te bereiken over de aanpak van de klimaatverandering. Sharma voegde eraan toe dat er geen voorstelling van de toekomst is te maken als er geen akkoord komt.

In zijn openingstoespraak riep Sharma de internationale gemeenschap op om samen te werken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Volgens Sharma is de top ,,de laatste, beste kans om de 1,5 graden binnen handbereik te houden”.

,,Mijn boodschap is heel duidelijk”, zei Sharma. ,,Laat de geesten uit het verleden achter je en laten we ons focussen op de toekomst en ons verenigen rond die ene kwestie die ons allemaal aangaat; en dat is het beschermen van onze kostbare planeet.”

Eerlijk verdelen

Op de VN-conferentie, die tot en met 12 november duurt, bespreken landen de mogelijkheden om de opwarming van de aarde te beperken, liefst tot 1,5 graad. Ook het eerlijk verdelen van de rekening voor klimaatverandering, het uitfaseren van steenkool, natuurbehoud en het uitwerken van allerlei regels die voortvloeien uit het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 zijn belangrijke onderwerpen.

Boris Johnson, die als Britse premier gastheer is van de VN-klimaattop COP26 in Schotland, wees nog eens op het belang dat de conferentie slaagt. De landen die het meest verantwoordelijk zijn voor de uitstoot nu en in het verleden doen volgens hem nog te weinig. ,,Als we willen voorkomen dat COP26 een mislukking wordt, dan moet dat veranderen. En ik moet duidelijk zijn dat als Glasgow faalt, alles faalt.” Hij waarschuwde dat zonder verdere actie het akkoord van Parijs ,,slechts een stuk papier” zou zijn.

Protest

In de Schotse stad worden zo’n 30.000 deelnemers verwacht. Naast het officiële programma worden talloze evenementen en presentaties van bedrijven, non-profitorganisaties en wetenschappers gehouden. En er wordt protest verwacht, want op de top komen ook veel activisten af.

Staatshoofden en regeringsleiders, onder wie premier Mark Rutte, komen maandag en dinsdag naar Glasgow. Recente rapporten hebben de druk op de politici behoorlijk opgevoerd. Zo waarschuwde het gezaghebbende klimaatpanel IPCC in augustus dat de opwarming nog sneller gaat dan eerder werd aangenomen. De opwarming kan alleen nog worden beperkt tot 1,5 graad als de uitstoot ‘onmiddellijk, snel en grootschalig’ wordt verminderd.

Ook de financiering van klimaatbeleid voor ontwikkelingslanden is een belangrijk onderwerp. De rijke landen zouden volgens de afspraken die in Parijs werden gemaakt jaarlijks 100 miljard dollar beschikbaar moeten stellen.

Met dat geld kunnen armere landen bijvoorbeeld maatregelen tegen overstromingen of droogte nemen en hun economie vergroenen. Volgens het laatste overzicht stond de teller pas op 80 miljard dollar per jaar. Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, moeten mensen die het conferentiecentrum in willen zichzelf dagelijks testen op het virus. Ook is het de bedoeling dat deelnemers voordat ze afreizen een coronatest doen.

Premier Mark Rutte spreekt maandag op de klimaattop in Glasgow. Zondag zei hij dat hij wereldleiders wil wijzen op ,,het belang dat we dit wereldwijd met elkaar oppakken”. Ook zal hij de nadruk leggen op de uitvoering van klimaatplannen.

Nieuws

menu