Meeste mensen ontstijgen het armoederisico van hun ouders

Het percentage Nederlanders dat armoede ‘erft’ van hun ouders is klein, zo blijkt uit het rapport Armoedeoverdracht tussen generaties 2020 van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) bezoekt in het kader van wereldarmoededag een basisschool in Schiedam waar ze voor de leerlingen een gratis schoolontbijt serveren.

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) bezoekt in het kader van wereldarmoededag een basisschool in Schiedam waar ze voor de leerlingen een gratis schoolontbijt serveren.

Kinderen die in 1995 in een gezin met een laag inkomen woonden, hadden 25 jaar later in een eigen huishouden een armoederisico van 9,6 procent. Ruim 9 van de 10 kinderen uit een laaginkomensgezin liepen dus later geen risico op armoede. In totaal maakte bijna 5,5 procent van de inwoners van Nederland in 2021 en 2020 deel uit van een huishouden met een laag inkomen.

Nieuws

menu