Tekorten op de arbeidsmarkt? Mensen met een beperking willen aan de slag maar werkgevers aarzelen

Werkgevers staan nog vaak aarzelend tegenover mensen met een beperking in hun bedrijf. Onderzoek legt bloot wat in hun ogen de grootste obstakels zijn, en waar groeikansen liggen.

Een werknemer met het syndroom van Down in een restaurant.

Een werknemer met het syndroom van Down in een restaurant. Foto: AFP

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben de internationale wetenschappelijke literatuur over aanneemgedrag van werkgevers in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat drie hindernissen vaak een rol spelen voor werkgevers om iemand met een beperking een baan aan te bieden: veronderstellingen over hun productiviteit, verwachtingen over hoge kosten bij het in dienst hebben van mensen met een beperking en ten slotte een gebrek aan kennis over wat beperkingen precies inhouden.

Nieuws

menu