Het Planbureau voor de Leefomgeving: het Nederlands klimaatdoel ligt binnen handbereik maar dan moet er nog veel gebeuren

Nederland is op weg de voorgenomen vermindering van de broeikasuitstoot te halen. Maar dan moet er nog heel wat gebeuren, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving.

Vloeibaar staal in oxystaalfabriek 2 van Tata Steel. In de grote industrie in Nederland is de afgelopen periode vooruitgang geboekt, zo constateert het PBL

Vloeibaar staal in oxystaalfabriek 2 van Tata Steel. In de grote industrie in Nederland is de afgelopen periode vooruitgang geboekt, zo constateert het PBL Foto: Sem van der Wal

De broeikasgasuitstoot in Nederland daalt naar verwachting met 38 tot 48 procent in 2030 ten opzichte van 1990. In het gunstigste geval is het kabinetsdoel om in 2030 49 procent minder uit te stoten dan in 1990 bijna gehaald.

Nieuws

menu