Nederlandse meren en rivieren zijn zo vervuild dat de rechter misschien moet ingrijpen: 'Dit kan betekenen dat het land op slot gaat'

De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater voldoet bij lange na niet aan de eisen die over vijf jaar wettelijk verplicht zijn. Dat is slecht voor de natuur én het kan economische activiteiten ernstig gaan hinderen, schrijven deskundigen van onder meer ingenieursbureau Witteveen+Bos in een uitgebreide analyse in opdracht van Natuurmonumenten.

De Rijn bij Lobith.

De Rijn bij Lobith. Foto: ANP

‘Het is tijd voor een wake-upcall’, aldus de opstellers van het rapport. Natuurmonumenten spreekt al van een dreigende watercrisis, vergelijkbaar met de stikstofcrisis. Het niet halen van wettelijk vastgelegde milieudoelen kan grote gevolgen hebben voor de vergunningverlening voor bedrijven die water onttrekken of juist lozen. Dan gaat het om onder meer boeren en energiecentrales. Wat eerder met stikstof gebeurde, zou zich volgens een woordvoerder van Natuurmonumenten kunnen herhalen. „Dit kan betekenen dat het land deels ‘op slot’ gaat.”

Nieuws

menu