Neoliberaal wantrouwen maakt onze samenleving kapot. De ChristenUnie wil er wat aan doen

Onvrede, wantrouwen, boze burgers. Onze samenleving gaat naar de knoppen als we niet afstappen van het neoliberale denken, vindt de ChristenUnie.

Neoliberalen denken dat mensen berekenende wezens zijn en dat alle waarde primair in geld wordt uitgedrukt.

Neoliberalen denken dat mensen berekenende wezens zijn en dat alle waarde primair in geld wordt uitgedrukt.

,,We hebben marktwerking toegepast op terreinen waar de markt helemaal niet thuishoort. Met een visie die ervan uitgaat dat de mens altijd en overal rationele beslissingen neemt. Vergeten is dat we ook gemeenschapsdieren zijn. Die geneigd zijn tot het goede, maar ook het kwade. Je moet marktwerking niet volledig loslaten op de zorg. We krijgen sinds de liberalisering van de post drie postbodes aan de deur. Drie onderbetaalde mensen, en niet meer elke dag. En de brievenbus op het platteland is weggehaald.”