Algoritmes kunnen burgers genadeloos in het verderf storten. De overheid moet mensen laten oordelen | Commentaar

Computerprogramma’s kunnen mensen genadeloos in het verdomhoekje plaatsen, zonder dat er een menselijke beoordeling aan te pas komt. Dat moeten we niet toestaan.

Pieter Anko de Vries   columnist

Pieter Anko de Vries columnist

De Algemene Rekenkamer constateerde vorige week dat diverse algoritmes van de overheid niet aan de basiseisen voldoen. In totaal onderzocht het controle-instituut negen uitvoeringsorganisaties. Zes van de negen scoorden ondermaats door onder meer vooringenomenheid, datalekken of ongeautoriseerde toegang. Dat is een slechte score, omdat burgers hierdoor diep in de ellende kunnen worden gestort. Als een algoritme iemand eenmaal in een bepaalde hoek heeft gezet, blijkt het in de bureaucratische molen haast onmogelijk om er zonder kleerscheuren uit te komen.

Nieuws

menu