Ook met nieuwe klimaatplannen haalt het kabinet de eigen doelen niet: 'Er moet echt een schepje bij'

Met nieuw aangekondigde klimaatplannen van het kabinet neemt de uitstoot van broeikasgassen met zo’n 41 tot 52 procent af ten opzichte van het niveau in 1990. Dat is volgens onderzoek niet genoeg om het doel van 55 procent reductie in 2030 te halen.

\Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, nam dinsdag de klimaatnota in ontvangst in de Tweede Kamer

\Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, nam dinsdag de klimaatnota in ontvangst in de Tweede Kamer Foto: ANP

Het is op dit moment een ‘onwaarschijnlijk scenario’ dat de reductie van de uitstoot dicht bij de 50 procent uitkomt, schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Daarvoor moeten de omstandigheden meezitten en is het belangrijk dat de overheid snel actie onderneemt om CO2-uitstoot te verminderen. Bovendien zijn er veel onzekerheden, bijvoorbeeld de economische groei, het weer en technologische ontwikkelingen. Ook is het maar de vraag in hoeverre de overheid huishoudens en bedrijven kan beïnvloeden om te verduurzamen. Het kabinet mikt overigens op een vermindering van 60 procent, zodat het doel met zekerheid gehaald wordt.

Nieuws

menu