Een bijna vergeten bladzijde in de geschiedenis van de Holocaust: op 9 april 1943 moesten in acht provincies de laatste Joden zich melden van de bezetter

Wat er op 9 april 1943 gebeurde met de Joden in ons land lijkt een wat vergeten bladzij in de zwarte geschiedenis van de Holocaust (Shoa). Mogelijk is dat doordat het zich niet afspeelde in Amsterdam en omgeving, maar in de acht provincies buiten het stedelijke westen.

Een krans tijdens de 4 mei-herdenking in Nationaal Monument Kamp Vught in 2021.

Een krans tijdens de 4 mei-herdenking in Nationaal Monument Kamp Vught in 2021.

De commissaris-generaal voor de Openbare Veiligheid, SS’er Rauter, stuurde op 30 maart 1943 een persbericht uit waarin hij afkondigde dat de nog resterende Joden in acht provincies zich voor 10 april in Kamp Vught moesten melden. De maatregel gold niet voor de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. In de acht overige provincies werden vrijstellingen voor Joden die een speciaal stempel in het persoonsbewijs hadden, ongeldig verklaard. De maatregel gold niet voor gemengd gehuwden, maar wel voor protestants gedoopte Joden.