'De pandemie heeft ons zo ontregeld dat het ons gedwongen heeft te vragen: wat is werkelijk van waarde in ons leven?

Kim Putters is als nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad op zoek naar nieuwe benaderingen om de ingrijpende veranderingen van onze tijd op te vangen. Putters wil die niet los van elkaar blijven zien, maar zoekt naar een integrale aanpak. En brede welvaart is daarbij het sleutelbegrip. Een gesprek over dialoog, inspiratie en welbehagen.

Kim Putters.

Kim Putters. Foto: Jerry Lampen

Het gebouw van de Sociaal-Economische Raad (SER) in Den Haag is een betonnen complex, gedicteerd door hoekige vormen. En in de Raadszaal, waar sinds jaar en dag de organisaties van werkgevers en werknemers recht tegenover elkaar zitten, zetten rechte lijnen eveneens de toon. Maar in het hart van de polder, waar zoveel strijd is gevoerd en zoveel water bij de wijn is gedaan, wordt ondertussen naarstig gezocht naar manieren om de oude lijnen te doorbreken en nieuwe verbindingen te zoeken. Met brede welvaart als leidend begrip. De nieuwe SER-voorzitter Kim Putters dringt aan op het gezamenlijk zoeken naar een nieuw, verbindend verhaal, en een wederkerige vorm van inspiratie om dat met elkaar te schrijven, omwille van het toekomstig welbehagen in en van Nederland.

Nieuws

menu