Hoofdstad van Noorwegen heeft ambitieus klimaatdoel gemist - mikken naast Oslo ook andere Europese steden te hoog? | Analyse

Europese steden hebben het moeilijk om klimaatdoelstellingen vast te leggen die zowel ambitieus als haalbaar zijn. Zo miste Oslo - toch een gidsstad op het vlak van klimaatbeleid - een belangrijke doelstelling om de uitstoot te halveren tegen 2020. De Noorse hoofdstad staat daarin niet alleen.

Scholieren tijdens een klimaatmars in Oslo. Zij eisen meer politieke actie om opwarming van de aarde te voorkomen.

Scholieren tijdens een klimaatmars in Oslo. Zij eisen meer politieke actie om opwarming van de aarde te voorkomen. Foto: EPA

De doelstelling die Oslo zich in 2016 oplegde, was even radicaal als uniek: de uitstoot van broeikasgassen binnen vier jaar halveren.