De ozonlaag herstelt; menselijk handelen kan echt het verschil maken. Ten kwade maar ook ten goede | Commentaar

Het herstel van de ozonlaag laat zien dat het wel kan: het aanpakken van een urgent klimaatprobleem. Als er maar wereldwijde eensgezindheid is.

Pieter Anko de Vries.

Pieter Anko de Vries. Foto: FD

De afgelopen jaren worden we bedolven onder nieuws over het klimaat, met name de opwarming van de aarde. En de teneur is negatief. Uit elk onderzoek komt naar voren dat we het slechter doen dan wetenschappers al dachten. En de inspanningen die moeten worden getroost om rampen te voorkomen, zullen ingrijpender moeten zijn dan waarmee eerst rekening werd gehouden. In deze mismoedig makende mediastroom was het een opluchting te horen dat er ook positief nieuws valt te melden: het gat in de ozonlaag wordt allengs kleiner. Als de wereld zo doorgaat, is de concentratie van ozon in de stratosfeer over een paar decennia weer op het niveau van 1980.

Er dreigde acuut gevaar

Nieuws

menu