Pictogrammen in de openbare ruimte worden niet door iedereen begrepen: 'We zagen een enorme variatie in iconen'

Pictogrammen die ons moesten aansporen om anderhalve meter afstand te houden of een mondkapje te dragen, worden niet altijd door iedereen begrepen. Een pictogram van een hoestend mannetje in een groen huis betekent niet dat je ‘in dit huis mag hoesten’.

Pictogrammen in openbare ruimtes kunnen door mensen verschillend geïnterpreteerd worden. Anderen zijn wel weer eenvoudig te begrijpen. Dit bordje bij het Oktoberfest in München adviseert bijvoorbeeld om niet gezamenlijk op de bankjes te gaan dansen.

Pictogrammen in openbare ruimtes kunnen door mensen verschillend geïnterpreteerd worden. Anderen zijn wel weer eenvoudig te begrijpen. Dit bordje bij het Oktoberfest in München adviseert bijvoorbeeld om niet gezamenlijk op de bankjes te gaan dansen. Foto: EPA

Te midden van de coronacrisis vroegen de steden Den Haag en het Belgische Gent zich af of de pictogrammen die ze hadden ontwikkeld om snel en duidelijk de nieuwe maatregelen te communiceren, wel duidelijk waren voor elke burger. Ze dienden hun vraag in bij de Taalunie waarna de Universiteit van Utrecht onderzoek deed. Uit deze studie blijkt dat communiceren met iconen niet zo eenvoudig is als het lijkt. Vooral mensen met een andere taalachtergrond of een lager opleidingsniveau bleken de iconen niet altijd correct te interpreteren.

Nieuws

menu