Om te kunnen overleven moet de publieke omroep in de toekomst zo sterk mogelijk zijn | Analyse

Het Nederlandse publieke omroepbestel staat onder druk. Alleen een sterke NPO, gesteund door duidelijk geprofileerde omroepen kan het bestel in stand houden.

Het logo van de Nederlandse Publieke Omroep NPO in het mediapark in Hilversum.

Het logo van de Nederlandse Publieke Omroep NPO in het mediapark in Hilversum.

Sinds het toetreden van omroep Ongehoord Nederland (ON) tot het publieke omroepbestel en de omstreden manier waarop deze omroep programma’s maakt, is de discussie over de toekomst van het bestel aangezwollen. Het geharrewar over ON is maanden gaande. In oktober al nam de Tweede Kamer naar aanleiding daarvan een motie aan waarin wordt opgeroepen te kijken naar de toekomst van het publieke bestel in zijn geheel.

Nieuws

menu