Dit artikel is vandaag gratis

Emile Roemer: nu stappen zetten om arbeidsmigranten beter te beschermen in Nederland

Emile Roemer bezoekt migrantenhuisvesting. Foto: ANP

Er moeten nu stappen worden gezet om arbeidsmigranten beter te beschermen. Dat zei de voorzitter van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, Emile Roemer, in het NOS Radio 1 Journaal. Roemer reageerde op het aantreffen van ruim vijftig arbeidsmigranten, onder ”erbarmelijke en gevaarlijke omstandigheden”, in de Limburgse gemeente Maasgouw.

Roemer zei dat het aantreffen van de vijftig Roemeense migranten in zeer slechte omstandigheden geen incident is. „En ik denk dat er een heleboel gebeurt wat we nog niet weten.”

Mensonterend

De gemeente Maasgouw meldde dinsdag dat op een boerderijcomplex in Linne vijftig Roemeens arbeiders waren aangetroffen die in een mensonterende situatie verkeerden. Zij waren afgelopen donderdag gevonden tijdens een gezamenlijke controle van de gemeente met de vreemdelingenpolitie en de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het pand waar de arbeidsmigranten zaten, oogde volgens de gemeente zwaar verouderd, vervuild, verwaarloosd en onveilig. De gemeente maakte direct een einde aan de situatie en droeg de eigenaar op de arbeidsmigranten elders te huisvesten.

Voor het toezicht op de huisvesting van arbeidsmigranten is de Inspectie SZW niet verantwoordelijk, aldus een woordvoerder. „Wij kijken wel of arbeidsmigranten minder dan het minimumloon betaald krijgen. Voor wat betreft deze zaak loopt het onderzoek nog.” Op basis van de uitkomst van dat onderzoek bepaalt de inspectie of er al dan niet sancties tegen de werkgever volgen.

Uitzendbureaus

Een team onder leiding van Roemer kwam vorig najaar met een aantal aanbevelingen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Het team adviseerde onder meer dat het kabinet flink hogere eisen moet stellen aan uitzendbureaus. Zij zouden voortaan een certificaat moeten hebben dat bewijst dat zij zich houden aan cao’s en zaken als huisvesting en zorgverzekeringen fatsoenlijk hebben geregeld.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken zei eind vorig jaar dat een volgend kabinet besluiten moet nemen over oplossingen voor de grote problemen die spelen rond arbeidsmigranten. In het NOS Radio1 Journaal zei Roemer woensdag dat met het nemen van maatregelen niet op een nieuw kabinet kan worden gewacht.

De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten in het Noord-Limburgse Horst aan de Maas, die bestaat uit bewonersgroepen die met arbeidsmigranten te maken hebben, spreekt in een brief aan informateur Mariëtte Hamer steun uit voor de aanbevelingen van het aanjaagteam onder leiding van Roemer. Daarnaast vraagt de werkgroep het de gemeenten in Noord-Limburg mogelijk te maken de toestroom van Oost-Europese arbeiders te stoppen, tot het moment dat er grip is op de de effecten nu en voor de lange termijn van de ‘massale komst van Oost-Europese arbeidsmigranten’.

Sociale structuur

In de brief wijst de werkgroep op de economische belangen van grote ondernemers - met name in de logistieke sector - die de boventoon voeren in het beleid van de gemeenten in Noord-Limburg. ‘De regio wordt volgebouwd met grote ‘blokkendozen’, zogenaamd om werkgelegenheid voor de bevolking te creëren. In de praktijk blijkt dat het vooral werkgelegenheid voor mensen uit Oost-Europa betekent’, aldus de werkgroep.

‘Naast het profijt voor de grote ondernemingen levert dit ook problemen op voor de samenleving. Prognoses laten zien dat op termijn een kwart van de bevolking van Horst aan de Maas bestaat uit arbeidsmigranten. De sociale structuur van de samenleving raakt daarmee in onbalans.’

Nieuws

menu