Dit artikel is vandaag gratis

Leerkrachten die een taalplan Frysk schrijven of leermaterialen ontwikkelen, kunnen daar voortaan subsidie voor aanvragen

Gedeputeerde Sietske Poepjes. Foto: Niels Westra

De mogelijkheden om subsidie te krijgen voor Friestalig onderwijs zijn uitgebreid. Leerkrachten die een taalplan Frysk schrijven of leermaterialen ontwikkelen, kunnen daar voortaan subsidie voor aanvragen. Ook is er geld beschikbaar om een leerkracht die een opleiding Fries volgt tijdelijk te vervangen door een in het Fries even bekwame vervanger.

Bij de vorige subsidieperiode raakte de pot lang niet leeg. ,,Der wie ferlet fan in fergoeding foar saken dy’t noch net ûnder de regeling foelen”, zegt gedeputeerde Sietske Poepjes. ,,De betingsten binne no oanpast oan de winsken út it ûnderwiisfjild mei. Wy hoopje dat der no mear gebrûk fan makke wurde sil.”

Er is in totaal vier ton beschikbaar voor de kinderopvang, het basis- en voortgezet onderwijs, mbo, hbo, wetenschappelijk en speciaal onderwijs. Onderwijsinstellingen kunnen tussen 13 september en 14 december aanvragen indienen. Net als eerder kan het geld ook worden aangevraagd voor bijvoorbeeld bijscholing en de aanschaf van nieuwe lesmaterialen.

Nieuws

menu