Versterking van woningen in Groningen gaat veel te traag. De doelstellingen worden niet gehaald

Het aantal woningen in Groningen dat door aardbevingsschade moet worden versterkt, stapelt zich op. Het tempo moet met een factor drie omhoog om de doelstelling te halen.

Een compleet vernielde schuur in Bedum.

Een compleet vernielde schuur in Bedum. Foto: Catrinus van der Veen

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft in zijn jaarlijkse voortgangsrapportage over de veiligheid in Groningen als gevolg van de gaswinning grote kritiek op de trage voortgang van de versterking van gebouwen en woningen. Het onderzoek beslaat de periode april 2021 tot april 2022.

Nieuws

menu