'Houd afstand van de vogels en maak geen lawaai.' De vernieuwde Wadvogelapp geeft mensen tips om de vogels zo veel mogelijk met rust te laten

Om te voorkomen dat bezoekers van Waddeneilanden vogels verstoren, hebben negen natuurorganisaties hun app om vogels op te zoeken vernieuwd. In de app krijgen mensen nu tips met maatregelen om waddenvogels zoveel mogelijk met rust te laten.

Een groep wadvogels boven de Waddenzee.

Een groep wadvogels boven de Waddenzee. Foto: Benjamin Gnep

Houd afstand van de vogels en maak geen lawaai, waarschuwt de app bijvoorbeeld. Mensen wordt gevraagd om hun hond aan de lijn te houden. Ook in gebieden waar de honden los mogen lopen, kunnen vogels uitrusten, vertelt de app. Daarnaast moeten mensen buiten de aangewezen rustgebieden van de vogels blijven. In de app worden de locaties van vogelkijkplekken aangegeven. Bovendien raadt de app aan om de paden te volgen en niet daarbuiten te komen.