Waar blijft toch de steun voor coöperaties? Christelijke partijen zijn veel te stil | Recensie

Samenwerkingsverbanden van burgers kunnen deels de rol van de overheid en de markt prima overnemen. Wanneer komen (christelijke) partijen in actie om de ontwikkeling van coöperaties meer te ondersteunen?

Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij coöperatie Herenboeren Wilhelminapark in Boxtel in 2019. Op een Herenboerderij produceren de leden samen duurzaam voedsel in een kleinschalig gemengd boerenbedrijf.

Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij coöperatie Herenboeren Wilhelminapark in Boxtel in 2019. Op een Herenboerderij produceren de leden samen duurzaam voedsel in een kleinschalig gemengd boerenbedrijf. Foto: Wesley de Wit

In de politiek en in wetenschappelijke kringen zwelt de kritiek aan op het neoliberale denken. Dat is al een aantal jaren het geval. Maar na een aantal affaires (bijvoorbeeld de ellende met de toeslagen) is ook bij het grote publiek gebleken dat een door het neoliberalisme geïnspireerde overheid tot grote ongelukken leidt.

Nieuws

menu