Wat is 30x30, en kan het de natuur redden?

In het Canadese Montreal zijn deze week internationale onderhandelingen bezig over een wereldwijd verdrag om de natuur te beschermen. Het speerpunt van die onderhandelingen is ‘30x30’: tegen 2030 ten minste 30 procent van het land en de oceanen beschermen. Maar dat is complexer dan het klinkt.

Inheemse Canadezen verstoren uit protest het openingswoord van premier Justin Trudeau op de biodiversiteitstop in Montreal.

Inheemse Canadezen verstoren uit protest het openingswoord van premier Justin Trudeau op de biodiversiteitstop in Montreal. Foto: AFP

Menselijke activiteiten zoals ontbossing en vervuiling bedreigen wereldwijd een miljoen planten-, insecten- en diersoorten. Veel soorten zijn gedoemd om binnen enkele decennia te verdwijnen, zo waarschuwde een internationaal wetenschappelijk rapport in 2019.

Nieuws

menu