Wat stelt het nog voor om van adel te zijn in het Nederland van nu? 'De adel trotseert alles wat zich tegen hen keert'

Stelt de Nederlandse adel nog wel wat voor, anno 2022? Hebben ze nog een speciale positie en verantwoordelijkheid? Past de adel zich aan de veranderende vragen van de maatschappij aan, of ontlenen de leden hun waardigheid en positie alleen nog aan het handhaven van vertrouwde tradities?

Kamerlid Corinne Ellemeet van GroenLinks in de Tweede Kamer.

Kamerlid Corinne Ellemeet van GroenLinks in de Tweede Kamer. Foto: ANP

Op al deze vragen probeert Kees Bruin een antwoord te geven. Onlangs verscheen zijn studie Goede namen. Adel en patriciaat in naoorlogs Nederland . Boeken over adel doen het doorgaans goed. Dat bewees het waardevolle boek Hoog Geboren (2012) van Ileen Montijn al. Het beleefde verschillende drukken. Eveneens in 2012 verscheen Onder aristocraten , van Jaap Moes. Daar kwam recentelijk De jacht bij. De jacht was altijd nauw gerelateerd aan de adel, maar is nu meer een kwestie geworden van natuurbeheer. Dit boek is onder andere geschreven door Yme Kuiper uit Goutum.

Nieuws

menu