Wie geld schenkt aan de moskee is in de ogen van de Belastingdienst een mogelijke fraudeur. 'Dit is institutioneel racisme'

De Belastingdienst controleerde mensen ‘van buitenlandse komaf’ jarenlang extra op fraude. Onder meer giften aan moskeeën werden beschouwd als risicovol. Voor giften aan kerkelijke instellingen ‘door allochtonen’ gold hetzelfde. Verantwoordelijk staatssecretaris Marnix van Rij noemt het ‘discriminatoir’.

Marnix van Rij, staatssecretaris Fiscaliteit.

Marnix van Rij, staatssecretaris Fiscaliteit. Foto: ANP

In twee onafhankelijke onderzoeken wordt een hard oordeel geveld over het optreden van de Belastingdienst om mensen met een bepaald ‘daderprofiel’ op een fraudelijst te plaatsen. Staatssecretaris Van Rij noemt het ‘onacceptabel’ en ‘moreel verwerpelijk’.

Nieuws

menu