Met het Nederlands gaat het goed, maar waarom moet er zoveel Engels gebruikt worden in het hoger onderwijs?

Het gaat goed met het gebruik van Nederlands, blijkt uit onderzoek van de Taalunie. Alleen het alomtegenwoordige gebruik van het Engels in het hoger onderwijs, vaak uit economische motieven, baart zorgen.

De laatste paar jaren wordt er van verschillende kanten op gewezen dat de kwaliteit van het onderwijs te lijden heeft onder het gebruik van Engels als instructietaal.

De laatste paar jaren wordt er van verschillende kanten op gewezen dat de kwaliteit van het onderwijs te lijden heeft onder het gebruik van Engels als instructietaal. Foto: Lex van Lieshout

Het Nederlands blijft het in het sociaal verkeer, op sociale media en op het werk bijzonder goed doen, zelfs al komen er meer mensen met andere moedertalen naast of in plaats van het Nederlands. Dat is een van de uitkomsten van het jongste onderzoek van de Taalunie. Zorgen zijn er wel over het wijdverbreide gebruik van Engels in het hoger onderwijs.

Nieuws

menu