3 resultaten voor 100-mensen-baan-kwijt-bij-ndc-mediagroep-uitgever-van-friesch-dagblad-en-leeuwarder-courant
Evert van Dijk en Koos Boot, directie NDC mediagroep.

100 mensen baan kwijt bij NDC mediagroep, uitgever van Friesch Dagblad en Leeuwarder Courant

Er wordt hard ingegrepen bij NDC mediagroep om het bedrijf weer winstgevend te maken. De uitgever van onder meer het Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant en tientallen huis-aan-huisbladen stoot de marketingactiviteiten grotendeels af en richt zich met een kleinere organisatie weer op het traditionele vak van uitgeven, met steeds meer digitale uitingen.
Dit waren alle resultaten.