7 resultaten voor aardverschuiving-bij-friese-cultuursubsidie
Stichting Friesland Pop kreeg vorige week te horen dat de aangevraagde subsidie van ruim 333.000 euro was afgewezen.

Stichting Friesland Pop vreest voor einde na afwijzing subsidie

Voor succesvolle bands als The Homesick en Daily Bread dienden de activiteiten van de in 1987 opgerichte Stichting Friesland Pop als springplank. Voor toekomstige bands of dj’s zijn die mogelijkheden om zich te ontwikkelen er in Fryslân niet meer, vreest de stichting. De organisatie krijgt voor de komende periode (2021-2024) geen enkele subsidie meer van de provincie Fryslân.
Han Steenbruggen, directeur van Museum Belvédère in Oranjewoud. Zijn museum gaat er bij de verdeling van cultuurgelden flink op vooruit.

Commentaar: Een terecht beroep op context van cultuur

Dertig miljoen voor zes musea en zevenentwintig kunstorganisaties in Fryslân: daarmee beoogt het provinciebestuur het kunst- en cultuuraanbod zowel te verbreden als te vernieuwen, zodat het voor meer mensen interessant wordt.
Gedeputeerde Sietske Poepjes.

Aardverschuiving bij Friese cultuursubsidie

De culturele sector in Fryslân zal de komende jaren flink veranderen. Dat valt op te maken uit de nieuwe verdeling van de provinciale cultuursubsidies, die gedeputeerde Sietske Poepjes gisteren bekendmaakte. Grote verliezers zijn onder meer het Fries Landbouwmuseum, de Stichting Friesland Pop en de Kunstacademie Friesland, die hun volledige subsidie zien verdwijnen.
Dit waren alle resultaten.
menu