7 resultaten voor ander-gebruik-van-bodem-is-voor-iedereen-van-belang
Samenwerken met de natuur zou voorop moeten staan bij agrarisch ondernemers, vindt Bonnema.

Gemeente Ooststellingwerf, alleen aandacht voor biodiversiteit is niet genoeg. Met bloemenranden alleen ben je er niet | Opinie

Het is mooi dat de gemeente werkt aan een Omgevingsvisie. Maar nog belangrijker is dat in de visie en uitvoering zaken concreter worden gemaakt. Nu is het vaag of op velerlei manieren uit te leggen. Op het gebied van biodiversiteit, zeker op het platteland en nabij de dorpen, is ook hier in Ooststellingwerf nog een enorme inhaalslag te maken. Dat schrijft kleinschalig ecologisch ondernemer Sjoerd Bonnema aan het college en de raad.
Violette Geissen in de binnentuin van Gaiagebouw.

Onze bodem is het geheugen van het verleden

Aanwijzingen te over dat pesticiden in de landbouw de biodiversiteit en dus de menselijke gezondheid aantasten. Maar het directe verband bewijzen is een ander verhaal. SPRINT, een grootschalig Europees onderzoek onder leiding van de Wageningse hoogleraar Violette Geissen, moet duidelijkheid geven.
Medeorganisatoren van de eerste Soil Food Week in Fryslân Theo Mulder (l) en Emiel Elferink. Volgens hen kan de bodem waarop nu voedsel wordt geteeld sterk worden verbeterd.

Ander gebruik van bodem is voor iedereen van belang

Voedsel produceren op de manier zoals in de afgelopen decennia is eindig. Dat betogen initiatiefnemers van de Soil Food Week. ,,Iedereen - alle schakels in de keten - moet ervan doordrongen raken dat we anders moeten omgaan met de bodem.”
Dit waren alle resultaten.
menu