2 resultaten voor cbs-voorspelt-ook-bevolkingskrimp-voor-leeuwarden-na-2035
Wilma de Vries: Het is van belang om mantelzorgers ondersteuning te bieden, zodat zij de zorg kunnen volhouden.

Vergrijzing als grote uitdaging voor Fryslân

Het leven is goed in Fryslân, zo concludeerden we recent bij het Fries Sociaal Planbureau (FSP) in de publicatie Leven in Fryslân. In economisch opzicht gaat het in Fryslân wat minder dan in de rest van het land. Het opleidingsniveau is lager, evenals het gemiddelde inkomen, en de werkloosheid is hoger. Toch ervaren veel inwoners het leven in Fryslân als goed en scoort de leefbaarheid hoog.
Een overzicht van de invulling van Leeuwarden De Zuidlanden. Foto: Projectbureau De Zuidlanden

CBS voorspelt ook bevolkingskrimp voor Leeuwarden na 2035

De bevolking van Leeuwarden zal tot 2035 nog met 2,5 tot 5 procent groeien, maar daarna is er sprake van krimp. Dat voorspellen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de bevolkingsprognoses tot 2050 die vandaag naar buiten worden gebracht.
Dit waren alle resultaten.
menu