2 resultaten voor de-strijd-tegen-het-zoute-grondwater-moet-snel-beginnen
In bijna de hele Waddenregio is door bodemdaling, zeespiegelstijging en klimaatverandering sprake van een verziltingsrisico.

Commentaar: Verzilting is niet een probleem van straks

Het is een verontrustend beeld dat deze week geschetst wordt op een symposium in Leeuwarden: de verzilting van het grondwater in Fryslân is een onomkeerbaar proces dat onze economie drastisch beïnvloedt. De akkerbouw in met name het noordwesten van de provincie zal niet op de huidige voet kunnen doorgaan, want gewassen als aardappelen kunnen niet te veel zout verdragen.
Als het hogere grondwater te zout wordt, komt de landbouw in de problemen. Aardappelen, zoals hier bij de Oudebildtdijk, kunnen bijvoorbeeld niet veel zout verdragen.

De strijd tegen het zoute grondwater moet snel beginnen

Snel gaat het niet, maar vast staat dat het Friese grondwater steeds zouter wordt. Op de lange duur is op de klei de huidige akkerbouw niet meer mogelijk. Komende week wordt op een verziltingssymposium nagedacht over wat er moet gebeuren.
Dit waren alle resultaten.
menu