4 resultaten voor de-vervuiler-betaalt-prima-maar-die-moet-het-dan-wel-kunnen

Opinie: Het beperken van Shell zal helemaal niets gaan helpen

Het is onwaarschijnlijk dat het deels verbieden van olie- en gaswinning door Shell, zoals enkele milieuorganisaties willen afdwingen, zoden aan de dijk zet. Olie- en gasmarkten werken mondiaal en er zijn veel bedrijven en overheden actief.
De nieuwe ‘Wet CO2-heffing industrie’ beoogt door een heffing op de CO2-uitstoot van bedrijven bij te dragen aan de internationale klimaatafspraken.

Opinie: CO2-heffing prikkelt industrie onvoldoende

De Wet CO2-heffing industrie is een goede stap vooruit, maar er kunnen verbeteringen worden doorgevoerd. Er is onder meer een prikkel nodig om zo schoon mogelijk te produceren.
De kolengestookte Hemwegcentrale in het havengebied van Amsterdam die vroegtijdig is gesloten. Hoe moeten financiële instellingen de rentabiliteit van dit soort centrales inschatten als die dicht moeten?

De vervuiler betaalt. Prima, maar die moet het dan wel kunnen

Klimaatonderzoeker Heleen de Coninck werd geëerd om haar heldere analyses over de opwarming van de aarde. Nog steeds vindt ze dat de doelen niet worden gehaald als er niet meer gebeurt. Maar met alleen makkelijke praatjes kom je er niet.
Dit waren alle resultaten.
menu