2 resultaten voor een-eens-zo-fraai-stukje-amelander-geschiedenis-moet-terugkeren

Archeologen vinden resten van slot familie Van Cammingha

Bij de werkzaamheden op het bouwterrein aan het Cambuursterpad in Leeuwarden zijn resten gevonden van het terrein van het slot Camminghaburcht. Wooncorporatie Elkien vervangt daar momenteel 29 woningen uit 1924 door 24 nieuwe woningen.
Dit waren alle resultaten.
menu