2 resultaten voor essay-de-opmerkelijke-opmars-van-de-energiebeweging
In de Tweede Kamer werd eind juni de Klimaatwet gepresenteerd. Zeven fracties hebben na maandenlange onderhandelingen een definitief akkoord bereikt over de nieuwe wet.

Essay: De opmerkelijke opmars van de energiebeweging

Het Klimaatakkoord dat het kabinet eind juni door de Kamers heeft geloodst kreeg, naast veel bijval, ook de nodige kritiek. Die kritiek was uiteenlopend van aard en kwam van verschillende kanten. Al deze critici gaan echter voorbij aan wat ik beschouw als een van de meest vernieuwende onderdelen van het Klimaatakkoord: de ruimte die het schept voor de burgerenergiebeweging.
Dit waren alle resultaten.
menu