4 resultaten voor friese-bevolking-groeit-tegen-krimpvoorspelling-in-voor-het-eerst-meer-dan-650000-friezen

Verwachte krimp van Friese bevolking blijft ook in 2020 uit, maar groei inwonertal vlakt wel af

De bevolkingsgroei in Fryslân zette in 2020 door, ondanks krimpprognoses voor de provincie. Toch vlakt de groei wel wat af vergeleken met vorig jaar. Dit jaar telde Fryslân op 1 december in totaal 651.158 inwoners. Dat zijn er 1223 inwoners meer dan op 1 januari 2020. Het aantal inwoners groeide dit jaar met 0,18 procent. Vorig jaar was de stijging van het aantal inwoners bijna twee keer zo groot, ruim 2300 inwoners.
Na jaren van dalende bevolkingscijfers en een toenemend aantal krimpregio’s had Fryslân het afgelopen jaar te maken met een groeiende bevolking.

Bevolkingsgroei in Fryslân, maar krimpbeleid kan nu niet zomaar overboord

Na jaren van dalende bevolkingscijfers en een toenemend aantal krimpregio’s had Fryslân het afgelopen jaar te maken met een groeiende bevolking. Bijna alle Friese gemeenten telden aan het eind van het jaar meer inwoners dan aan het begin, bleek uit cijfers die de gemeenten verstrekten en die het Friesch Dagblad voor de jaarwisseling publiceerde.
Dit waren alle resultaten.
menu