4 resultaten voor futureme-laat-als-jongere-de-politiek-je-twijfels-horen
Sierd Prins spant zich in voor het voortbestaan van het Fries.

FutureMe: Frysk moat mear brûkt wurde

Wêrom ha ik op skoalle wol Nederlânsk, Ingelsk en Dútsk skriu-wen leard, mar gjin Frysk? Wylst dat myn memmetaal is, de taal dy’t ik alle dagen brûk?” Sierd Prins uit Sint Nicolaasga merkt op dat er weinig aandacht voor de taal is op scholen, waardoor de Friese woordenschat onder jongeren afneemt.
Jessica van der Mark uit Nij Beets is een project begonnen tegen ‘het perfecte plaatje’ op sociale media.

FutureMe: Tegen ‘het perfecte plaatje’ op sociale media

Jongeren zijn de toekomst, maar wat doen ze om die toekomst te vormen? De 25-jarige Jessica van der Mark uit Nij Beets is een project begonnen tegen ‘het perfecte plaatje’ op sociale media. ,,Het zelfbeeld van jongeren wordt negatief beïnvloed door gefotoshopte plaatjes.”
Dit waren alle resultaten.
menu