5 resultaten voor graet-hylper-wordebook-hoe-taal-het-leven-spiegelt
Het gebouw van de Fryske Akademy in de Leeuwarder binnenstad.

Hoe klonken de Friese dialecten in 1927?

Hoe klonk het Fries honderd jaar geleden? Het Frysk Film & Audio Argyf (FFAA) heeft in samenwerking met de Fryske Akademy en Tresoar oude opnamen laten digitaliseren.
Wiebe Zoethout (links) en Siebren Dyk op de Fryske Akademy bij de kaartenbak met Hindelooper woorden.

Graet Hylper Wordebook: Hoe taal het leven spiegelt

Dertien jaar na de eerste aanzet is het Graet Hylper Wordebook eindelijk voltooid. Voor Siebren Dyk was het zijn laatste grote project bij de Fryske Akademy: hij gaat met pensioen. Met steun en toeverlaat Wiebe Zoethout kijkt hij terug op het woordenboekschrijven en op zijn loopbaan in de frisistiek. ,,It liket iensum wurk, mar je sitte eins hiel ticht op de minske en syn libben.”
Dit waren alle resultaten.
menu