5 resultaten voor grutto-beleeft-een-ongekend-slecht-jaar
Weidevogels verjagen een jonge vos uit hun broedgebied in de Surhuzemer Mieden bij Augustinusga, afgelopen voorjaar.

Vossenafschot blijkt weidevogel te weinig te helpen

Ondanks inspanningen van (agrarisch) natuurbeheerders gaat de weidevogelstand al jaren achteruit. Predatie is een van de oorzaken, maar afschot biedt te weinig soelaas. Afrasteren zou beter werken.
De overheid, zowel de provincie als het rijk, moeten ervoor zorgen dat de inspanningen van succesvolle boerenlandvogelboeren niet verloren gaan op het moment dat de boer stopt.

Opinie: Weg gemeenschapsgeld, weg weidevogels

Jarenlang spande melkveehouder Hessel Agema uit Kollumerpomp zich in voor de weidevogels. En met succes. Een mozaïek aan brede perceelranden bestond uit kruidenrijk grasland waar laat werd gemaaid en hij hield het waterpeil hoog.
Twee grutto’s in het water. Een nest met een vliegvlug kuiken is een zeldzaamheid geworden.

Grutto beleeft een ongekend slecht jaar

Het gaat al jaren slecht met de grutto in Fryslân, maar de weidevogel maakt dit jaar wel een uiterst povere tijd door. Dat zegt onderzoeker Jos Hooijmeijer van de Rijksuniversiteit Groningen. ,,Of het dit jaar erger is dan voorgaande jaren? Ja, dit is het slechtste jaar dat ik ooit heb meegemaakt.”
Dit waren alle resultaten.
menu