6 resultaten voor historisch-slecht-broedseizoen-voor-weidevogels?

Jaaroverzicht 2020: wat stond er in mei in het Friesch Dagblad?

In de laatste vier dagen van 2020 blikt het Friesch Dagblad terug op het (bijna) afgelopen jaar. Een jaar dat om heel veel redenen niet snel vergeten zal worden, maar waarin - ondanks alles - toch ook veel moois gebeurde. Aflevering 5: het nieuws van de maand mei.
Jonge vos wordt belaagd door weidevogels in de Surhuizumermieden nabij Augustinusga

Fryslân neemt voortouw voor weidevogelgebieden

De provincie Fryslân neemt de regie om landelijk te komen tot nieuwe, grote weidevogelgebieden. Gedeputeerde Douwe Hoogland zei vrijdagmiddag dat onder Friese leiding gesprekken in gang zijn gezet om hieraan te werken. Het doel: uiterlijk in november volgend jaar moet er een landelijk plan liggen waarbij boeren een hogere melkprijs krijgen in ruil voor het ruim baan bieden aan weidevogels. Supermarkten zouden de melk dan tegen een hogere prijs kunnen verkopen.
De toekomst van weidevogels, zoals de grutto op de foto, ziet er bijzonder somber uit.

Natuurboeren slaan alarm over toekomst van weidevogels

Het komt ‘op ’e kop ferkeard’ met de weidevogels in het gebied van Natuerkoöperaasje Baarderadiel (NkB), ten zuidwesten van Leeuwarden. Dat schrijft het bestuur van de coöperatie in een brandbrief aan Provinciale Staten. ‘As der neat dien wurdt, is it op middelkoarte termyn (sawat tsien jier) gebeurd mei de greidefûgels yn Fryslân.’
Een grutto met jong.

Historisch slecht broedseizoen voor weidevogels

Dit jaar is een historisch slecht broedseizoen voor weidevogels in de noordwestelijke greidhoeke. Voor het gehele kleigebied ,,liket it net goed”, zegt Albert van der Ploeg, voorzitter van het Kollektivenberied van agrarische natuurverenigingen en van de Noardlike Fryske Wâlden.
Dit waren alle resultaten.
menu