3 resultaten voor hopen-op-een-beter-seizoen-voor-de-grutto
Leo Broersma (l) en Johannes Wiegersma in het plas-drasgebied bij Driezum.

Hopen op een beter seizoen voor de grutto

Het plas-drasveld bij Leo Broersma aan de Kolkensloane in Driezum ligt klaar en de eerste kieviten hebben zich al gemeld. ,,En no mar hoopje dat it dit jier net sa’n ferskriklik greidefûgeljier wurdt as 2020.”
Dit waren alle resultaten.
menu