2 resultaten voor keuze-voor-kievit-bij-mestinjectie-levert-boer-in-friese-greidhoek-voorwaardelijke-straf-op
Kievit bij zijn nest. Op sociale media kwam er veel kritiek op het besluit om de boer een straf op te leggen.

Commentaar: Regels rond mest zijn tegenstrijdig

Een boer die het goede wil voor de vogels op zijn land, maar daarbij wat mest op de bovengrond van zijn land liet liggen, wordt gestraft door de rechter. Dan lijkt het systeem rond de mestregels te falen.
Dit waren alle resultaten.
menu