3 resultaten voor klei-halveert-co2-emissie-van-veenweide
De nieuwe ‘Wet CO2-heffing industrie’ beoogt door een heffing op de CO2-uitstoot van bedrijven bij te dragen aan de internationale klimaatafspraken.

Opinie: CO2-heffing prikkelt industrie onvoldoende

De Wet CO2-heffing industrie is een goede stap vooruit, maar er kunnen verbeteringen worden doorgevoerd. Er is onder meer een prikkel nodig om zo schoon mogelijk te produceren.
Het veenweidegebied speelt een cruciale rol in het hele Friese grondwatersysteem, tussen de kleigronden in het noordwesten en het zandgebied in het zuidoosten.

Commentaar: Aanpak veenweide overstijgt het gebied

Het opstellen van de Friese veenweideaanpak 2020-2030 nadert zijn voltooiing en wordt naar verwachting eind september of begin oktober naar Provinciale Staten gestuurd. Betrokkenen uit het gebied zitten aan tafel met provincie en Wetterskip voor die visie.
De klei wordt uitgereden op het land van maatschap Holtrop.

Klei halveert CO2-emissie van veenweide

Het opbrengen van klei op veenweidegrond laat veelbelovende resultaten zien in de reductie van de CO2-uitstoot. Bij laboratoriumproeven van het Louis Bolk Instituut en de Universiteit Utrecht bleek veengrond significant minder CO2 uit te stoten na toevoeging van klei.
Dit waren alle resultaten.
menu