4 resultaten voor natuurclubs-willen-af-van-een-versnipperd-weidevogelland
Het nieuwe plan bepleit een ‘frontale aanval op verschillende fronten’ om de grutto en andere weidevogels te redden.

Frontaal aanvalsplan voor het redden van de grutto

Willen we de weidevogels behouden, dan is er maar één mogelijke aanpak: een combinatie van stevige maatregelen, extra geld en een landelijke overheid die zorgt dat alle partijen evenwichtig samen kunnen werken.
Weidevogels verjagen een jonge vos uit hun broedgebied in de Surhuzemer Mieden bij Augustinusga, afgelopen voorjaar.

Vossenafschot blijkt weidevogel te weinig te helpen

Ondanks inspanningen van (agrarisch) natuurbeheerders gaat de weidevogelstand al jaren achteruit. Predatie is een van de oorzaken, maar afschot biedt te weinig soelaas. Afrasteren zou beter werken.
Grutto in een weiland. Er zijn andere oorzaken dan de aanwezigheid van predatoren die ervoor zorgen dat het slecht gaat met de grutto’s.

Opinie: Grutto help je niet door predatoren te doden

Volgens de Jagersvereniging moeten alle 25 soorten predatoren zoveel mogelijk bestreden worden zodat de laatste grutto’s het misschien toch nog gaan redden. Die boodschap wordt gebracht met een cijfermatige onderbouwing die meer een rekenkundig model is dan realiteit.
Op langere termijn gaat het niet goed met de tureluur (foto), grutto, kievit en scholekster.  Foto: Marcel van Kammen

Natuurclubs willen af van een versnipperd weidevogelland

Friese natuurorganisaties die betrokken zijn bij weidevogelbeheer, verenigd in het Olterterpoverleg, hebben gisteren het manifest Fryslân Greidefûgellân aan gedeputeerde Douwe Hoogland overhandigd. In het manifest staan twee concrete adviezen om weidevogels in de provincie te behouden.
Dit waren alle resultaten.
menu